Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent

5/06/2013 -

Verdeling op zaterdag 8 juni 2013

De Raad van het IAB heeft beslist om aan de stagiairs een samengesteld boek (Codex) te bezorgen waarin de meest relevante wetten die tot het beroepsdomein behoren, zijn opgenomen.

Deze codex wordt u op zaterdag 8 juni 2013 vanaf 9.00h in aula QA overhandigd bij afgifte van een ingevuld formulier.

Later ligt de codex voor de afwezigen ter beschikking op het IAB.

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):