Oproep kandidatuurstelling voor het Comité van stagiairs

27/12/2010 - Stagecommissie

 

Deze oproep is enkel bestemd voor alle stagiairs.

 

Geachte Stagiair,

 

Wij hebben het genoegen u te informeren m.b.t. de verkiezing van het Comité van stagiairs die zal doorgaan tijdens de tweede helft van de maand februari 2011.

 

In uitvoering van artikel 47 van het K.B. van 8 april 2003, kiezen de stagiairs jaarlijks drie Nederlandstalige en drie Franstalige stagiairs. Samen vertegenwoordigen zij de stagiairs en vormen een Comité van stagiairs, dat viermaal per jaar vergadert. Het mandaat duurt één jaar en is tweemaal hernieuwbaar.

 

Het Comité dient een jaarverslag op te stellen van zijn werkzaamheden ten behoeve van de Stagecommissie.

 

De kandidaturen voor één van de mandaten binnen het Comité van stagiairs moeten, uiterlijk op donderdag 31 januari 2011 toekomen op het Instituut en dit uitsluitend per brief, vergezeld van hun foto en hun programma dewelke  gepubliceerd zullen worden op de website van het Instituut.

 

Met vriendelijke groeten

 

De Stagecommisie

Thema's:
Kernwoord(en):