Deontologie 

Net zoals de technische competenties maakt de plichtenleer, de deontologie dus, van de accountant en de belastingconsulent onze identiteit begrijpelijk en onze ‘service offerings’ geloofwaardig. Onze deontologie vormt een ontegensprekelijke meerwaarde in onze rol als naaste begeleider van ondernemingen. 

Rigoureuze regels voor de uitoefening van het beroep en een transparante dienstverlening met duidelijke verbintenissen staan garant voor onafhankelijkheid.