Strijd tegen witwassen van kapitaal en financiering van terrorisme: nieuwe lijst van niet-coöperatieve landen

16/12/2014 - IAB

U vindt hier de nieuwe lijst van de landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme zoals vastgesteld door de FAG en de te nemen maatregelen voor deze landen.
Deze mededeling vervangt de voorgaande mededeling van 27 juni 2014.

Rekening houdende met deze openbare verklaring van de FAG, moeten er verscherpte klantenonderzoeksmaatregelen toegepast worden voor de occasionele verrichtingen die uitgevoerd worden met en voor zakelijke relaties die aangegaan of in stand gehouden worden met cliënten, wanneer personen gedomicilieerd of gevestigd in een van deze 6 landen of die andere banden hebben met deze landen in welke hoedanigheid dan ook tussenkomen (als cliënt, lasthebber of uiteindelijke begunstigde) bij de verrichting of de zakelijke relatie.

Thema's: Beroep > Het Instituut;Beroep > Deontologie
Kernwoord(en):