Versterking van de studiedienst

25/10/2017 - IAB

Geachte confrater,

   

Sinds enkele weken werkt Axelle Dekeyser op de studiedienst van het IAB, we heten haar van harte welkom!

Axelle Dekeyser is Franstalig en juriste van opleiding. Na haar licentiaat in de Rechten aan de ULB, heeft ze zich gespecialiseerd in economisch recht (DES en droit économique – ULB) en in fiscaal recht (Master en gestion fiscale – Solvay Business School). Alvorens ze aangeworven werd door het IAB, was ze juridisch adviseur voor een andere beroepsfederatie. Axelle werkte ook 14 jaar als advocaat in kantoren met een internationale dimensie en in niche-advocatenkantoren, op het domein van handelsrecht, vennootschapsrecht en fiscaal recht.

Leden bijstaan en adviseren over antiwitwas on over fiscaal recht in het algemeen

Een van de taken van Axelle is om onze leden te helpen bij prangende beroepstechnische vragen met betrekking tot de antiwitwas of over het fiscaal recht. De IAB-studiedienst zal geen uitspraak doen in individuele dossiers.

Axelle zal u met plezier raad geven en zet daarbij graag haar kennis en ervaring in.

Juridische dienst, studiedienst of servicedesk: met wie neem ik het best contact op?

Axelle werkt nauw samen met Roger Lassaux (a.dekeyser@iec-iab.ber.lassaux@iec-iab.be). Nederlandstalige confraters kunnen terecht bij Daniël Maes (d.maes@iec-iab.be). Juridische/deontologische vragen kunt u stellen aan de juridische dienst (jur@iec-iab.be).

Als uw vraag eerder van technische aard is of u wil een storing in de applicaties van de FOD Financiën melden, dan kunt u uiteraard steeds terecht bij onze servicedesk (servicedesk@iec-iab.be).

Met confraternele groeten,

 

   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):