Niet-meewerkende landen: update

21/02/2014 - IAB

De CFI heeft een geactualiseerde versie gepubliceerd van de landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme zoals vastgesteld door de FAG en de te nemen maatregelen voor deze landen. Deze mededeling vervangt de voorgaande mededeling van 18 oktober 2013.

Thema's: Beroep > Deontologie;Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):